Analys av 16 parametrar för bättre sökoptimering

Inspirerad av Searchmetrics senaste rapport om vilka parametrar som korrelerar med en hög ranking i Googles sökresultat bestämde jag mig för att göra en liten analys av Starta-Blogg.se. Vad är det som skiljer de 10 sidor på Starta-Blogg.se, som får mest trafik från sökmotorer mot sidor som får färre besök från Google? Kan jag hitta några parametrar för bättre sökoptimering och därigenom förstå hur jag ska få fler besökare från Google?

förbättra min sökoptimering

Utgångspunkter för analys

Redan innan jag började med analysen hade jag bestämt mig för att:

 • Analysen måste gå snabbt att göra
 • Det ska vara lätt att få fram data till analysen
 • Analysen ska ge kunna peka ut saker som jag kan förbättra för öka användarupplevelsen på Starta-Blogg.se och förhoppningsvis även öka synligheten i Googles sökmotor

Jag bestämde mig för att jämföra två grupper av sidor på Starta-Blogg.se. Utifrån hur många besökare de genererade från Google parades sidor ihop i två grupper

 • Toppsidor, de sidor på Starta-Blogg som besökts av flest besökare från Google. De är de 10 mest besökta sidorna på Starta-Blogg.
 • ”Sådär” välbesökta sidor,  de sidor på Starta-Blogg som besökt av ganska många besökare från Gooogle. På listan av alla Starta-bloggs mest besökta sidor från Google har de placering 21-30.

Jag har tidigare jobbat en del på att sökoptimera blogginläggen på Starta-Blogg, här kan du läsa hur jag sökoptimerar för Google, 42 parametrar jag byggt min sökoptimering på och hur jag ursprungligen jobbade med nyckelord för att ranka på Google.

Parametrar för bättre sökoptimering

När man analyserar korrelation är det viktigt att komma ihåg komplexiteten bakom korrelation. T.ex. det finns det många blogginlägg som har många kommentarer och ligger i topp i sökresultatet på Google. Det innebär att det finns en korrelation mellan att ha många kommentarer och att ligga högt upp i Googles sökresultat.

Det betyder  inte att den höga rankingen i sökresultatet kommer som en direkt följd av alla kommentarer. Istället kan det vara tvärtom, att alla kommentarer kommer som en följd av att blogginlägget ligger högst upp i sökresultatet och sidan därför besöks av många.

Nåväl, ni fattar poängen, ta resultatet med en nypa salt och kom gärna med förslag på saker att ta med i analysen.

analys av sökoptimering

Excel är utmärkt för att analysera parametrar som påverkar din sökoptimering.

Parametrarna delades upp i On-page faktorer:

 • Antal ord i blogginlägget
 • Utlänkar
 • Externa utlänkar
 • Interna Utlänkar
 • Sökord/relaterade ord i ankartext(ext)
 • Sökord/relaterade ord i ankartext(int)
 • Pagespeed
 • Storlek på sidan i MB
 • Antal bilder
 • Antal rubriker i H2
 • Text i fetstil
 • Har blogginlägget kommenterats
 • Antal ord i sökfrasen sidan optimerats för

och i användarsignaler

 • Genomsnittlig position i Googles sökresultat
 • CtR – Andel som ser sidan i Googles sökresultat och går in på sidan
 • Bounce Rate – hur många besökare lämnar Starta-Blogg utan att läsa ett blogginlägg till

Data från Starta-Blogg.se

Data har hämtats från Starta-Blogg.se, Google Analytics, Google Pagespeed och Pingdom Tools. I tabellen nedan kan man se respektive parameter samt en genomsnittlig siffra för sida 1-10 och sida 21-30.

Parameter Sida 1-10 Sida 21-30
Antal ord 744 515
Utlänkar 9,1 8,1
Externa utlänkar 5,1 2,7
Interna Utlänkar 4 5,3
Sökord/relaterade ord  int. Länk Ja, i det flesta Nej, inte i de flesta
Sökord/relaterade ord ext. länk blandat blandat
Pagespeed 75 78
Storlek på sidan i MB 1,1 1
Antal bilder 1,5 1
Antal rubriker i H2 2,9 2,6
Text i fetstil Ja, på samtliga sidor blandat
Kommentarer 6 av 10 2 av 10
Ord i sökfrasen 2,8 2,5
Genomsnitt pos. Google 20,3 31,2
Click-Trough Ratio (CtR %) 12,9 4
Bounce Rate (%) 74,1 75,6

Analys av parametrar

Antaletet ord i blogginläggen skiljer sig åt. Siffrorna tyder på att längre blogginlägg, med fler ord har lättare att ranka. Tar man i åtanke att ett genomsnittligt blogginlägg på Starta-Blogg ligger kring 450 ord så förefaller det verkligen vara fallet. Längre inlägg verkar ger högre placering på Google.

Den genomsnittliga positionen i Googles sökresultat har stor inverkan på trafiken. De inläggen som genererar mest trafik ligger i genomsnitt på position 20,3 medan de inlägg som genererar mindre trafik ligger på position 31,2 i genomsnitt. Det får också konsekvenser på hur många som klickar på inläggen. Ligger inlägget högre upp i sökresultatet klickar också fler in på sidan.

Utlänkarna från sidan är intressant att studera. Framför allt är jag förvånad att det finns så många länkar på varje sida. De mest populära sidorna har hela 9,1 utgående länkar, mer än de mindre populära sidorna (8,1) och framför allt mer än genomsnittet på Starta-Blogg. Det är framför allt fler länkar till externa sidor och de har en ankartext som är relevant för sökfrasen som sidan optimerats för.

De mer populära inläggen har fler rubriker i H2 (2,9 vs 2,6), fler bilder (1,5 vs 1,0) och mer text markerad i fetstil.

Pagespeed, storlek på sidorna och Bounce Rate skiljer för lite för att kunna dra någon slutsats. Med eftersom jag brinner för snabba bloggar och jobbar mycket med att förbättra laddningstider på bloggen avser jag att lägga fokus på det även i fortsättningen.

En annan intressant observation är att de mest populära sidorna är optimerade för längre sökfraser. I genomsnitt är de tio mest populära sidorna optimerade för sökfraser som består av 2,8 medan de mindre populära är optimerade för 2,5 ord. Det kan betyda att min sida är för svag för att ranka på enskilda nyckelord.

Slutsatser – åtgärder för att förbättra min sökoptimering

parametrar för bättre sökoptimering

Fler rubriker, fetmarkerad text, fler ord och sökoptimera texten för längre sökfraser är bara några av alla åtgärder jag tar.

Det finns flera saker som jag kommer att göra för att förbättra min sidas sökoptimering som jag tror kommer leda till fler besökare.

 • Skriva längre blogginlägg, 700 – 1000 ord
 • Ha fler rubriker och bilder i texten
 • Markera det viktigaste i texten i fetstil
 • Ha fler länkar med mer relevanta ankartexter
 • Optimera sidorna så att pagespeed, och storlek (MB) inte ökar
 • Minska sidans bounce rate. Sidor med fler interna länkar i texten har betydligt lägre bounce rate
 • Välja att optimera sidor för längre sökfraser innehållande fler ord

Från och med i dag lovar jag mig själv att jag ska följa ovanstående så länge jag ser att det ger resultat. Det är enligt mig viktiga parametrar för bättre sökoptimering idag.

Fler tips om sökoptimering, sökmotorer och sökmotoroptimering hittar du i kategorin SEO.

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *