Lättlästa texter för Google – kan du ranka högt annars?

lättlästa texter för Google

Google tar hänsyn till hur lättlästa dina texter är. För att din sida ska komma högt upp i sökresultatet krävs det att dina texter är lättlästa. Hur lättlästa är sajterna i toppen av Googles sökresultat? Och hur kan du själv jobba med dina texter för att de ska bli lätta för besökarna att ta till sig och för att du ska kunna få en högre position i Googles sökresultat?

Lättlästa texter – en förutsättning för hög ranking

I Searchmetrics rapport 2014 konstateras att texter som är mer lättlästa har en förmåga att ranka något högre. Men hur avgör man om en text är lättläst eller inte? För att sätta ett värde på hur lättläst en engelskspråkig text är kan man t.ex. använda Flesch-Kincaids formel.

Formeln är framtagen av forskarna Flesh och Kincaids och värderar en text till ett numeriskt värde. Forskarna har sedan studerat elever i USA för att omvandla det numeriska värdet till en begriplig skala.

Mät läsbarheten på engelska texter med Flesh-Kincaids

Genom att analysera en text med en formel som enkelt förklarat tar hänsyn till antalet ord, antalet meningar och betoningar så får man fram ett värde.

Flesh-Kincaids skalan är 0-100 och innebär:

  • Text med 90-100 poäng kan en 11-åring enkelt förstå
  • 60-70 poäng, kan en 13–15-åring enkelt förstå
  • 0-30 poäng, förstås bäst av de med universitetsexamen

Analysera läsbarheten med Microsoft Word

Genom att analysera en text med en formel som enkelt förklarat tar hänsyn till antalet ord, antalet meningar och betoningar så får man fram ett värde. I Words kan du aktivera detta genom att välja File–>Options–>Proofing–>Show readability statistics.

Det fungerar bara på engelska texter. När jag provar med svenska texter i Words blir det heltokiga resultat. Med det finns andra sätt att testa svenska texter, mer om det längre ner.

Hur lättlästa är sajter i toppen på Google?

I Searchmetrics rapport där sajter som rankas topp 30 på Google studerats konstateras att sajter som har höga poäng på Flesh-Kincaids-skalan rankas högre.  I princip samtliga sajter som har de 30 främsta positionerna i Googles sökresultat har en poäng på över 73.

De sajter som rankas topp tre i sökresultatet har i genomsnitt ännu högre poäng, där den topprankade sidan i genomsnitt har 75,2 i poäng.

Att lättlästa texter rankas högre har också Googles Matt Cutts gått ut med i en av sina YouTubefilmer, där han bland annat säger att material som är enklare att ta till sig för större grupper av läsare kommer också att ranka högre i Google.

Vad innebär då det? Du bör skriva texter som en 12-åring med enkelhet kan läsa om du vill ranka högt. Hur gör du det rent praktiskt och hur kan du få hjälp att utvärdera dina texter?

Testa läsbarheten på svenska texter

För svenska finns det i princip bara en lättläshetsformel och det är LIX – Läsbarhetsindex.

Lix = Antalet ord/Antalet meningar + 100 * Antalet svåra ord/Antalet ord

Svåra ord är enligt formeln ord som består av mer än sex bokstäver.

Din lix-poäng indikerar sedan hur lätt eller svår din text är enligt nedanstående skala:

  • 20 – 25 Mycket lättläst
  • 31 – 35 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar
  • 40 – 45 Medelsvår, normal tidningstext
  • 50 – 55 Svår, normalt värde för officiella texter
  • 60 – uppåt. Mycket svår, byråkratsvenska

Som tur är finns www.lix.se där du kan mata in dina texter eller ange en webbadress och få en LIX-poäng på din text. Tänk på att om du anger en webbadress så tas hänsyn till innehållet i din meny och sidebars vilket ger ett missvisande värde. Bäst blir det att kopiera och klistra in texter!

Min rekommendation för ranka högre

Det är ett faktum att lättläsheten påverkar rankingen på Google redan idag. Det spelar egentligen ingen roll om Googles algoritm har en läsbarhetsformel som analyserar texterna, för till sist så kommer ändå lättlästheten att synas i användarsignaler såsom Bounce-rate och besökarnas tid på din sajt.

Min rekommendation kring texter för att ranka högre

  • Testa ett par av dina texter på lix.se, kanske du måste jobba med dina befintliga texter?
  • När du skapar nya texter så tänk på att:

1. Skriv om en idé i taget

2. Håll dina meningar korta. Ju färre ord du har mellan dina punkter, desto bättre läsbarhet.  Medan ett par längre meningar inte är dåligt och ger en bra variation i en text, så ska du se till att inte ha för många långa meningar.

3. Använd ord med så få bokstäver som möjligt, t.ex. använd stor istället för gigantisk

4. Skriv i dialogform till läsaren. Det blir i regel kortare, mer direkt och mer intressant att läsa. T.ex. Vill du lära dig skriva texter som rankar högt på Google? Jag ska visa hur du gör. Du bör tänka på detta. Vad tror du om det här?

5. Som med så mycket annat på webben gäller  KISS – Keep It Simple Silly! Jobba med dina texter, se till att du skriver lättlästa texter och du ska se att du når högt upp i Googles sökresultat.

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *