Min ROI beräkning för Facebookannonsering

För bloggar är sociala medier en viktig kanal för att öka antalet besök till sin blogg. Besökare som kommer från Twitter, Pinterest och Facebook står för en betydande del av den totala trafiken.

Hur kan man öka följarna från sociala medier? Jo genom att annonsera. I detta blogginlägget tittar vi närmare på Facebookannonsering och hur man kan beräkna om det är lönsamt eller ej att annonsera.

Sociala medier – viktiga för bloggen

En viktig KPI (eng. Key Performance Indicator) för mig har därför varit att antalet följare i de sociala kanalerna ökar. Ökar antalet följare, kommer också antalet besök på min blogg och därmed intäkterna att öka.

Medan det har varit väldigt enkelt att få följare på Twitter och Pinterest har det gått långsammare att attrahera följare på Facebook.  På bloggen har det primära fokuset varit att få besökarna att registrera sig till vårt nyhetsbrev och därmed har vi inte fått så många nya Facebookföljare där ifrån.

Det finns heller inga enkla sätt att få fler följare på Facebook genom att vara aktiv på Facebook. Kvar återstår att annonsera på Facebook för att få fler likes.

Hittills har fokus varit på att hålla kostnaderna minimala, men när nu intäkterna börjar öka, kan det vara värt för att se om intäkterna kan läggas på saker som i sin tur skapar ännu större intäkter. Facebookannonsering kan vara en sån sak.

Beräkna ROI för en Facebookinvestering

ROI är en företagsekonomisk term och står för Return on Investment. Det är en teoretisk beräkning på hur stor avkastning man får för en investering. Den kan användas för att göra prioriteringar mellan olika investeringar och rättfärdiga att man gör en viss investering.

Satsar jag 100 kronor och beräknar att den satsningen kommer att ge mig 200 kronor i intäkter har jag en ROI på (200-100)/100=100 %. Väldigt förenklat ska ROI vara större än noll för att en investering ska göras, vilket kan verka ganska logiskt. Är de beräknade intäkterna större än kostnaderna så är det stor sannolikhet att det är en bra investering.

ROI för Facebookannonsering

Vid tidpunkten hade Starta-Blogg haft 12 följare på Facebook i 30 dagar. Under denna tid hade dessa följare gjort 29 besök på bloggen och totalt genererat 143 sidvisningar på bloggen.

Tittar vi på Starta-Bloggs besöksstatistik och intäkter från förra månaden kunde vi konstatera att vi tjänade 25 öre på varje besök som gjordes på bloggen. Dividerar man istället intäkterna med antalet sidvisningar får vi fram att vi i genomsnitt tjänar 14 öre per sidvisning som görs.

De 12 följarna gjorde 29 besök de senaste 30 dagarna. Antar vi att intäkterna för dessa besök motsvarar ett genomsnittsbesök är varje följare värd 60 öre i månaden. Räknar vi per sidovisning blir de teoretiska intäkterna hela 167 öre per följare och månad. Sanningen ligger troligtvis någonstans där i mellan.

Nu följer en följare oftast sidor på Facebook en längre tid än 30 dagar. Eftersom det är svårt att spå framtiden och jag vill kunna sätta ett värde på varje följare räknade jag med att en följare följer Starta-Blogg på Facebook i 12 månader.

Det innebär att varje följare på Facebook på ett år är värd någonstans mellan 7,2- 20 kronor för Starta-Blogg. Kan jag få en ny följare för en lägre kostnad än det så är det troligtvis en bra affär för Starta-Blogg.

När vi kollade på att annonsera vår Facebooksida på Facebook så kunde vi snabbt göra en hyfsad definition av vår målgrupp. Vi fick också en uppskattning på att vår dagliga annonsbudget på 36 kronor skulle generera 5-15 likes per dag. Det skulle innebära en kostnad mellan 2,40-7,20 kronor per följare. Med andra skulle de framtida intäkterna vara större än kostnaderna.

Vår Facebookannonsering hittills

facebookannonsering

Så här har vår Facebookannons sett ut.

Vi har nu kört Facebookannonsering och fick 11 nya följare för 51,70 kronor. Det innebär att vi betalt 4,70 kronor för varje ny följare vi fått.

Det ska bli intressant att se nästkommande månad om de här besökarna vi attraherat från Facebook gör lika många besök på vår blogg som våra tidigare följare. Gör de det så har vi en ROI på mellan 53 % – 325 %. Det låter nästan för bra för att vara sant.

Vi kommer därför följa utvecklingen noga den närmaste månaden. Kommer en genomsnittlig Facebookföljare att besöka vår blogg lika mycket som tidigare? I så fall kommer vi definitivt att öka våra investeringar i Facebookannonser och Facebookannonsering kommer att blir en viktig del i vår tillväxtstrategi.

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *