Demokrati genom blogg!

demokrati genom bloggar

Demokrati genom blogg – mäktigt! Foto Credit: Steven Snodgrass

Bloggen är ett viktigare forum än du kanske förstår. Bloggen blev den lilla människans röst, som helt plötsligt utan några investeringar kunde nå lika många människor som  de stora mediehusen. Vi fick demokrati genom blogg…

Hur gick det till?

Bloggar började sprida sig under 2000-talets början och 2006 togs ordet blogg med i Svenska Akademiens ordlista. Bloggarna bestod oftast av inlägg listade i kronologisk ordning. Bloggarna länkade ofta till varandra och kombinationen länkar och täta uppdateringar gjorde att bloggar fick mycket framträdande postioner i sökresultatet hos Google.

Vissa bloggar växte sig stora och fick verklig konsumentmakt. Skötte sig inte ett företag kunde bloggaren skriva om det och ibland komma högre upp på Google än företaget själv. Det fick företagen att börja ta bloggarna på allvar.

Bloggen var också ett nytt sätt att uttrycka sig. Den mesta journalistik som förekom i början av 2000-talet var objektiv, medans bloggarna var skriande subjektiva.  Bloggarna var personliga och lyfte ofta fram starka åsikter.

Hur fick vi demokrati genom bloggar?

För att nå 150.000 läsare var man tidigare tvungen att ha en tidning eller TV-kanal, som kräver miljoner. Det vill säga det var ett fåtal företag och personer som kontrollerade hela vår mediekonsumtion. Idag kan vem som helst sätta upp en blogg och med stor skicklighet nå 150.000 läsare per dag. Det är vad jag kallar demokrati genom bloggar.

Vilka är de dominerande bloggarna idag?

I Sverige brukar tronen över mest lästa bloggar tas av Kissie, Blondinbella och Kenza. Kanske inte bloggar som du förknippar med demokrati? Men faktum är att dessa unga bloggerskor kan sägas representera den unga befolkningens röster. Dessutom livnär sig alla tre på att använda sin röst. Proffsdemokrater! Och ska vi vara helt ärliga så säger de nog minst lika mycket vettigt som våra politiker!

Hur använder du bloggen för att göra din röst hörd?

Vill du vara en del av demokrati genom bloggen? Det krävs att du utrycker din åsikter på ett roligt och underhållande sätt som lockar många besökare. Kolla gärna in vår guide 27 sätt att få fler besökare för mer tips!

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *